top of page
Αναζήτηση

ANAKOINΩΘEN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ ΑΡΧΙΜ. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗ

ANAKOINΩΘEN

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΥ

ΑΡΧΙΜ. ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΔΗ

ΣΕ ΒΟΗΘΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣἩ Ἱερὰ Mητρόπολη Γερμανίας μὲ χαρὰ ἀναγγέλλει ὅτι ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Oἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε σήμερα παμψηφεὶ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβρόσιο Κουτσουρίδη, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, σὲ Bοηθὸ Ἐπίσκοπο αὐτῆς ὑπὸ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀργυρουπόλεως.


Ὁ Θεοφιλέστατος ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος Αργυρουπόλεως κ. Ἀμβρόσιος (κατὰ κόσμον Ἰωάννης) Κουτσουρίδης, τοῦ Γεωργίου καὶ τῆς Εὐθυμίας, γεννήθηκε (1968) καὶ μεγάλωσε στὴν Φλώρινα. Ἕλκει τὴν καταγωγή του ἀπὸ τὴν Ἀργυρούπολη τοῦ Πόντου.


Τὶς ἐγκύκλιες σπουδές του ὁλοκλήρωσε στὸ 4ο Πρότυπο Δημοτικὸ Σχολεῖο Φλωρίνης καὶ στὸ 1ο Γενικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Φλωρίνης. Ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (1990) καὶ τὸ Τμῆμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1996). Ἔλαβε Μεταπτυχιακὸ Δίπλωμα Εἰδικεύσεως τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου, στὸν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καὶ Δογματικῆς Θεολογίας (2008), μὲ σύμβουλο τὴν ὁμότιμη καθ. δρ. δρ. Δέσπω Ἀθ. Λιάλιου. Στὸ Τμῆμα Βυζαντινολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Βόννης (Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn) παρα­κολούθησε ἐπὶ τριετία (1998-2000) τὶς παραδόσεις τοῦ ὁμοτίμου καθ. δρ. Erich Trapp. Ἐκτὸς τῆς μητρικῆς του γλώσσης ὁμιλεῖ τὴν γερμανικὴ καὶ τὴν ἀγγλική.


Ὑπῆρξε κατηχητὴς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (1988-1990). Ἡ εἴσοδός του στὴν τάξη τῶν μοναχῶν ἔγινε μὲ ρασοευχή (1991) καὶ εἶναι ἐγγεγραμμένος στὸ μοναχολόγιο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Κλαδορράχης Φλωρίνης. Χειροτονήθηκε Διάκονος (1991), Πρεσβύτερος (1996) καὶ ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου (1996) ἀπὸ τὸν μακαριστὸ Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστῖνο. Ὑπῆρξε ἰδιαίτερος γραμματέας τοῦ Μητροπολίτου, ἔκτακτος ἐφημέριος καὶ ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Φλωρίνης. Ἀπὸ τὸ 1997 συνεχίζει τὴν ἐκκλησιαστικὴ διακονία του στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας ὡς ἰδιωτικὸς γραμματέας τοῦ Μητροπολίτου καὶ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου Προδρόμου Brühl, Wesseling καὶ Euskirchen. Τὸ 2001 διορίζεται ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνο στὴν θέση τοῦ Πρωτοσυγκέλλου. Παραλλήλως εἶναι ὑπεύθυνος τῶν ἐκδόσεων καὶ μέλος τῆς ἐπιτροπῆς διοργανώσεως τῶν ἐτησίων τετραημέρων ἱερατικῶν συνεδρίων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ὑπῆρξε διευθυντὴς συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ Ὀρθόδοξη Παρουσία (2005-2009), ἐπιμελητὴς τοῦ ἐπετειακοῦ τόμου Μικρὲς Πατρίδες - Οἱ Ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας (1963-2013), Βόννη 2014, καὶ ὑπεύθυνος τῆς ἐκδόσεως τοῦ δίγλωσσου τόμου Synodos - Die offiziellen Dokumente des Heiligen und Großen Konzils der Orthodoxen Kirche (Kreta, 18.-26. Juni2016), Bonn 2018 / Σύνοδος - Τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας (Κρήτη, 18-26 Ἰουνίου 2016), Βόννη 2018. Πτυχὲς τῆς ποιμαντικῆς διακονίας του: ἐκκλησιαστικὴ κατήχηση ἐνηλίκων· παρηγορητικὴ φροντίδα ἀσθενῶν τελικοῦ σταδίου καὶ συνοδεία πενθούντων. Τυγχάνει ἐθελοντὴς αἱμοδότης στὸν Γερμανικὸ Ἐρυθρὸ Σταυρό. Κείμενα καὶ μεταφράσεις του ἀπὸ τὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ γερμανικὰ ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ ἐκκλησιαστικά / ἐπιστημονικὰ καὶ λογοτεχνικὰ περιοδικά.


Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος τὸν συμπεριέλαβε στὴν ἀκολουθία του κατὰ τὴν ἐπίσημη ἐπίσκεψή του στὸ Μιλάνο (Μάιος 1997), μὲ ἀφορμὴ τὴν 1600ὴ ἐπέτειο ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεδιολάνων. Ἡ Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου Φραγκφούρτης (2014).


Λεπτομέρειες περὶ τῆς χειροτονίας σὲ Ἐπίσκοπο θὰ ἀνακοινωθοῦν ἀργότερα.


Bόννη, 19. Μαΐου 2021


Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

+ 5.3.2024 Μὲ βαθειὰ συγκίνηση ἀναγγέλλουμε τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως Τηλεμάχου Μαργαρίτη, ἐκλεκτοῦ κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας. Ὁ π. Τηλ

Comments


bottom of page