Aristi-2.jpg

Ἐπίσκοπος Ἀρἰστης Βασίλειος Τσιοπανάς

Ο Επίσκοπος Αρίστης Βασίλειος (Τσιοπανάς), γεννήθηκε στις 4 Μαΐου του 1939 στο χωριό Μεσάριστα Μεσσολογγίου. Επισκέφθηκε αρχικά την Εκκλησιαστική Σχολή της Πάτμου και στη συνέχεια τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Μετά την αποφοίτησή του το έτος 1963, χειροτονήθηκε Διάκονος στις 9 Ιουνίου του ίδιου έτους και κατόπιν απεστάλη στη Γερμανία για ευρύτερες σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Τυβίγγης. Μετά από σπουδές τριών χρόνων στη Θεολογία και τη Φιλοσοφία,  χειροτονήθηκε στις 23.10.1966 Πρεσβύτερος στη Βιέννη και απεστάλη να υπηρετήσει ως εφημέριος της ορθόδοξης ενορίας της Ρώμης. Στις 15 Ιανουαρίου 1976 εξελέγη Επίσκοπος και την 1η Φεβρουαρίου του ίδιου έτους χειροτονήθηκε στη Γενεύη. Από τότε υπηρετεί σαν Βοηθός Επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας. 

Arianz.jpg

Επίσκοπος Αριανζοῦ Βαρθολομαίος

(Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀριανζοῦ Bαρθολομαῖος (κατά κόσμο Ἰωάννης Kεσίδης) γεννήθηκε τό 1968 στην Kαστοριά. Ὁλοκλήρωσε τίς ἐγκύκλιες σπουδές του στή γενέτειρά του. Σπούδασε θεολογία στό Tμῆμα Ποιμαντικῆς καί Kοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-λονίκης. Εἶναι κάτοχος μεταπτυχιακοῦ διπλώ-ματος εἰδικεύσεως τοῦ ἰδίου Πανεπιστημίου στόν τομέα Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας καί Δογματικῆς Θεολογίας. Ἐκτός τῆς μητρικῆς ὁμιλεῖ τή γερμανική καί τήν ἀγγλική γλῶσσα. Χειροτονή-θηκε Διάκονος (1995) και Πρεσβύτερος (1996), προχειρισθείς αὐθη-μερόν σέ Ἀρχιμανδρίτη, ἀπό τόν Σεβασμιώ-τατο Mητροπολίτη Γερμανίας κ. Aυγουστίνο. Ὑπηρέτησε στήν Ἱ. Μητρόπολη Γερμανίας ὡς Ἀρχιδιάκονος  (1995-1996) καἰ στή συνέχεια ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τοῦ Ἱ.Ν. Προφήτου Ἠλιού Φραγκφούρτης (1996-2004). Η χειροτονία του σε Επίσκοπο τελέσθηκε στον Ἱ.Ν. Προφήτου Ἠλιού Φραγκφούρτης τήν 10η Ιουνίου 2004. Ὀνομαστήρια: 11 Ἰουνίου.

Lefka-2.jpg

Ἐπίσκοπος Λεύκης Εὐμένιος

O Eπίσκοπος Λεύκης Ευμένιος (κατά κόσμον Γεώργιος Πέτρου Ταμιωλάκης) γεννήθηκε στο χωριό Άγιος Χαράλαμπος Λασιθίου Κρήτης το 1945. Μετά τις εγκύκλιες και γυμνασιακές σπουδές στη γενέτειρά του γράφηκε το 1972 στη Θεολογική Σχολή Αθηνών, από την οποία αποφοίτησε το 1976.

Το 1959 εισήλθε ως δόκιμος Μοναχός στην Ιερά Μονή Κρουσταλλένιας Λασιθίου. Το 1964 εκάρη Μοναχός και χειροτονήθηκε Διάκονος, ενώ την Κυριακή των Βαΐων του 1977 χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος, χειροθετηθείς εν συνεχεία σε Αρχιμανδρίτη.

Πλήρες βιογραφικό σημείωμα

Bischof%20Emmanuel%20von%20Christoupolis

Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Ἐμμανουήλ

Ὁ Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως Ἐμμανουήλ (κατὰ κόσμον Ἰωάννης Σφιάτκος) γεννήθηκε στὸ Duisburg τῆς Γερμανίας στὶς 14/1/1977. Σπούδασε στὸ Τμῆμα Ὀρθοδόξου Θεολογίας τοῦ Πανεπιστήμιου Μονάχου (Ludwig-Maxi-milians-Universität München), ἀπὸ ὅπου ἀπε-φοίτησε τὸ ἔτος 2001. Δίδαξε τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν σὲ τάξεις τοῦ Δημοτικοῦ στὸ Εὐρωπαϊκὸ Σχολεῖο Μονάχου καὶ στὸ Klenze-Gymnasium München.

Χειροτονήθηκε Διάκονος (20/11/2004), καὶ Πρεσβύτερος (26/11/2005) ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνο. Ἔλαβε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιδια-κόνου (15/8/2005) καὶ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη (25/12/2005). Ἡ Α. Θ. Παναγιότης, ὁ Οἰκου-μενικὸς Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ ἀπένειμε τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρί-του τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου τὸ ἔτος 2008. Διορίστηκε ἀρχικῶς ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου καὶ τὸ 2008 ἱερατικῶς προϊστάμενος τοῦ ἰδίου Ναοῦ, τὸν ὁποῖο ἀνακαίνισε ἐκ βάθρων καὶ ἐξωράι-σε μὲ τὴν συνδρομὴ Ἑλλήνων και Γερμανῶν ἀπὸ τὸ Βερολῖνο. Τὸ ἴδιο ἔτος διορί-στηκε Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Βερολί-νου, Βρανδεμβούργου καὶ Μεκλεμβούργου-Δυτικῆς Πομερανίας.

Ἀπὸ τὸ 2006 ἕως τὸ 2009 ἦταν πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ὀρθοδόξου Νεολαίας τῆς Γερμανίας (OJB). Μὲ ὁμόφωνη ἀπόφαση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως στὴν Γερμανία (OBKD) διορίστηκε πρῶτος Ἐπιτετραμμένος αὐτῆς στὴν Ὁμοσπονδιακὴ Κυβέρνηση τῆς Γερμανίας καὶ στὴν Γερμανικὴ Βουλὴ τὸ 2009, θέση τὴν ὁποία κατέχει μέχρι σήμερα.

Το 2014 ἐξελέγη παμψηφεὶ πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Συνδέσμου Ξενόγλωσσων Χριστια-νικῶν Ἐνοριῶν Βερολίνου καὶ Βρανδεμβούρ-γου (Internationaler Konvent Christlicher Gemeinden in Berlin und Brandenburg). Τὸ 2015 ἐξελέγη παμψηφεὶ πρόεδρος τοῦ Οἰκουμενι-κοῦ Συμβουλίου Βερολίνου - Βρανδεμβούρ-γου (Ökumenischer Rat Berlin-Brandenburg), ἐπανεξελέγη παμψηφεὶ το 2018 καὶ κατέχει τὴν θέση αὐτὴ ἕως τώρα. Ἔχει συμμετάσχει σε πλεῖστα θεολογικά, διαθρησκευτικὰ καὶ διαπολιτισμικὰ συνέδρια καὶ ἔχει ἐκπροσω-πήσει τὸ Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας σὲ ἐκδηλώσεις ὁμοσπονδιακοῦ ἐπιπέδου.

Ἡ εἰς Ἐπίσκοπον χειροτονία του έλαβε χώρα τὸ Σάββατο, 11 Ἰουλίου 2020, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἀναλήψεως τοῦ Σωτῆρος Βερολίνου.

Ὁμιλεῖ τὴν ἑλληνική, γερμανικὴ καὶ ἀγγλικὴ γλῶσσα. Γνωρίζει ἐπίσης τὴν γαλλική.