top of page
Αναζήτηση

Χαιρετισμὸς κατὰ τὸν ἑορτασμὸ τῶν Θεοφανείων 2024 στὸ Βερολῖνο

Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος

 

 

Ἀξιότιμε κύριε Ὁμοσπονδιακὲ Πρόεδρε,

ἀξιότιμη κυρία Büdenbender,

 

«Ὁ ἄνθρωπος ἁγιάζει τὸν τόπον». «Ὁ ἄνθρωπος ἁγιάζει τὸν τόπο ὅπου βρίσκεται». Αὐτὸ τὸ γνωμικό, ποὺ ἦταν ἤδη γνωστὸ στὴν ἀρχαιότητα, χρησιμοποιεῖται ἀκόμα ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς Ἕλληνες. Καὶ ἔχει βρεῖ τὸ δρόμο του καὶ στὶς γλῶσσες ἄλλων λαῶν, ἰδιαίτερα αὐτῶν ποὺ ἀνήκουν ἐπίσης στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.Ἀρχικὰ χρησιμοποιήθηκε γιὰ νὰ ἐκφράσει τὴν ἰσότητα καὶ τὴν ἰσοτιμία ὅλων τῶν τόπων καταγωγῆς: «δὲν ἔχει σημασία ἀπὸ ποῦ κατάγεσαι, σημασία ἔχει πῶς συμπεριφέρεσαι ἐκεῖ ποὺ ζεῖς!». Μιὰ ἡμέρα σὰν τὴ σημερινή, τὸ ἀκοῦμε μὲ ἕναν ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο. «Ὁ ἄνθρωπος ἁγιάζει τὸν τόπο» σημαίνει γιὰ μᾶς, ποὺ γιορτάζουμε σήμερα τὰ Θεοφάνεια, δηλαδὴ τὴν ἐμφάνιση τοῦ Θεοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στὸν Ἰορδάνη, ὅτι βλέπουμε αὐτὸν τὸν Ἰορδάνη καὶ στὶς ἀκτὲς τοῦ Αἰγαίου, στὴ Μαύρη Θάλασσα ἤ, ὅπως σήμερα, στὸν ποταμὸ Σπρέε. «Ὁ ἄνθρωπος ἁγιάζει τὸν τόπο» σημαίνει γιὰ μᾶς ὅτι ἀναγνωρίζουμε τὴν ἁγιότητα τοῦ τόπου καὶ τοῦ κόσμου ποὺ μᾶς περιβάλλει. Δὲν εἴμαστε ἐμεῖς ποὺ ἁγιάζουμε ἢ εὐλογοῦμε τὸ νερό, ἀλλὰ ἀναγνωρίζουμε τὴν ἤδη ὑπάρχουσα ἁγιότητα τοῦ νεροῦ ποὺ μᾶς δόθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ ἁγιάστηκε μὲ τὴ βάπτιση τοῦ Ἰησοῦ. Γι᾽ αὐτὸ λέγεται ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ ἔχουν μιὰ ἰδιαίτερη εὐαισθησία στὰ περιβαλλοντικὰ ζητήματα ποὺ μᾶς ἀφοροῦν ὅλους, ἀκριβῶς ἐπειδὴ πάντα ἀναζητοῦμε καὶ θέλουμε νὰ ἀναγνωρίζουμε τὸν ἴδιο τὸν Δημιουργὸ στὴ δημιουργία.

 

Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς παρόντες ἐδῶ σήμερα, ἀξιότιμε κύριε Πρόεδρε, ἦρθαν στὴ Γερμανία πρὶν ἀπὸ χρόνια γιὰ νὰ ἐργαστοῦν ἢ νὰ σπουδάσουν, ἄλλοι ἀναζήτησαν ἐδῶ καταφύγιο ὡς πρόσφυγες, ἄλλοι εἶναι παιδιὰ ἢ ἐγγόνια τέτοιων μεταναστῶν. Αὐτὸ ποὺ ἔχουν ὅλοι κοινὸ εἶναι ὅτι ἀρχικὰ ταξίδευαν πραγματικὰ σὲ ἀναζήτηση ἐργασίας, ἐλευθερίας, δημοκρατίας, ἐν ὀλίγοις: ἑνὸς καλύτερου μέλλοντος. Μὲ μιὰ μεταφορικὴ ἔννοια, ὡστόσο, καὶ αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἐγκατασταθεῖ ἐδῶ ἐξακολουθοῦν νὰ ταξιδεύουν. Διότι ἀναζητοῦν αὐτὴ τὴν ἁγιότητα γιὰ τὴν ὁποία μίλησα, καὶ τὴ βρίσκουν στὸ πρόσωπο τῶν συνανθρώπων τους, στὴν κοινωνία ποὺ τοὺς περιστοιχίζει, στὸ περιβάλλον τους. Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ γιορτάζουμε σήμερα αὐτὴν τὴν πνευματικὴ ἀναζήτηση καὶ σᾶς εὐχαριστοῦμε ποὺ μᾶς συνοδεύετε μὲ τὴ φυσικὴ παρουσία σας αὐτὴν τὴν ἡμέρα, ὅπως κάνετε καὶ τὶς ἄλλες ἡμέρες τοῦ χρόνου μὲ τοὺς λόγους καὶ τὶς πράξεις σας.

 

Ἀγαπητοὶ προσκεκλημένοι, ἀγαπητοὶ ἐνορίτες! Σᾶς εὔχομαι ἀπὸ καρδίας πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸ νέο ἔτος ποὺ μόλις ξεκίνησε. Μείνετε ὑγιεῖς! Παραμείνετε - ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα χρόνια - ἐνεργὰ καὶ ἐποικοδομητικὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῆς κοινωνίας στὴν ὁποία ζοῦμε! Συνεχίστε νὰ ὑπερασπίζεστε - μαζὶ μὲ τὰ μέλη τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν - τὸν διάλογο καὶ τὴν ἀνεκτικότητα, τὴν ἀξιοπιστία καὶ τὴν ἐνσωμάτωση καὶ πάνω ἀπ᾽ ὅλα τὴν εἰρήνη! Καὶ διηγηθεῖτε στοὺς γείτονες καὶ τοὺς φίλους σας - καὶ ἀργότερα στὰ παιδιὰ καὶ τὰ ἐγγόνια σας - γιὰ τὴ σημερινὴ ἡμέρα: τότε ποὺ ὁ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδιακῆς Δημοκρατίας τῆς Γερμανίας ἦταν παρών, καθὼς γιορτάζαμε μαζὶ σὲ αὐτὸ τὸ ποτάμι τὴν ἁγιότητα τοῦ Θεοῦ στὴ δημιουργία Του.

 

Σᾶς εὐχαριστῶ πολύ!

 
Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2024

Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης Aὐγουστίνου Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Σήμερα ὁλοκληρώνεται ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα. Στὸ ταξίδι αὐτό, κατὰ τὴ Μ. Σαρακοστὴ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣ

Comentarios


bottom of page