top of page
Αναζήτηση

Μήνυμα Χριστουγέννων 2022

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου


* * *Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας!


Ἡ γέννηση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ γίνεται κι ἐφέτος μὲ τὴν ἴδια ἁπλότητα, σχεδὸν ἀθόρυβα μέσα σ᾽ ἕνα ἐπίμονα θορυβῶδες περιβάλλον.

Ὅλοι τὸ νιώθουμε πὼς ὁ κόσμος μας εἶναι γεμᾶτος προκλήσεις, οἱ ὁποῖες ἄλλοτε εἶναι δύσκολες, ἐνῷ μερικὲς φορὲς γίνονται κι ἐπικίνδυνες. Αὐτὸς ὁ κόσμος κινεῖται πλέον μὲ μεγάλες ταχύτητες καὶ εἶναι περίπλοκος, συχνὰ μάλιστα καὶ ἀντιφατικός. Ἔτσι παρατηροῦμε ὅτι μᾶς προσφέρει τοὐλάχιστον τόσες ἀπειλὲς ὅσες καὶ εὐκαιρίες. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι νὰ κυριαρχοῦν μέσα μας, ὄχι σπάνια, ὁ φόβος καὶ ἡ ἀβεβαιότητα.

Μέσα σ᾽ αὐτὸ τὸ κλίμα καλούμαστε ὅλοι:


- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ ἀγάπη δὲν εἶναι μιὰ ἀφηρημένη ἰδέα, ἀλλὰ τὸ πρόσωπο αὐτοῦ ἀκριβῶς τοῦ Παιδιοῦ ποὺ γεννιέται σήμερα·

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ μόνος ποὺ διώχνει τὸν φόβο[1], ὁ μόνος ποὺ φέρνει ἁπαλὰ τὴν ἀληθινὴ εἰρήνη[2]·

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ἡ πίστη ἢ ἡ ἐμπιστοσύνη μας στὸν Υἱὸ τῆς Παρθένου εἶναι ἐκείνη ποὺ θὰ μᾶς δώσει τὴ δύναμη ν᾽ ἀντιμετωπίσουμε τὶς προκλήσεις τῶν καιρῶν μας καὶ τὴ σοφία νὰ τὸ πράξουμε ὄχι μεμονωμένα, ἀλλὰ σὲ ἑνότητα ὁ ἕνας μὲ τὸν ἄλλον, ὡς ἀναπόσπαστα μέλη τοῦ Σώματος τοῦ Χριστοῦ, τῆς Ἐκκλησίας Του·

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι ὑπάρχουν οἱ ἴδιες ἀρχὲς καὶ ἀξίες γιὰ ὅλους μας, ποὺ πηγάζουν ἀπὸ τὸ πιὸ ὄμορφο καὶ χαρμόσυνο μήνυμα ποὺ ἀκούστηκε ποτὲ πάνω στὴ γῆ, τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ·

- νὰ θυμηθοῦμε ὅτι μοιραζόμαστε τὸν ἴδιο σκοπό, νὰ φτάσουμε στὸν τόπο ὅπου δὲν θὰ ὑπάρχει πλέον ὁ πόνος, ἡ ἀδικία, οἱ στεναγμοὶ καὶ τὸ αἷμα τῶν ἀθώων, δηλαδὴ στὴ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ·

Ἡ πατρικὴ εὐχή μου στὰ φετινὰ Χριστούγεννα εἶναι, ἀφοῦ θυμηθοῦμε τὴν οὐσία τῆς χριστιανικῆς ταυτότητάς μας, νὰ τολμήσουμε τὸ ἑπόμενο βῆμα: νὰ κάνουμε τὴ θύμησή μας πράξη. Καὶ τότε μόνο ἡ θύμηση γίνεται πράξη, ὅταν κάθε μέρα τῆς ζωῆς μας βλέπουμε τὸ Παιδὶ τῆς Βηθλεὲμ στὰ πρόσωπα τῶν ἀδελφῶν μας καὶ τοὺς ἀντιδωρίζουμε τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ: τὴν ἀγάπη καὶ τὴ χαρά, τὴν εἰρήνη καὶ τὴν καλοσύνη, τὴ μακροθυμία καὶ τὴ συγχώρηση, τὴ δικαιοσύνη καὶ τὴν ἀλήθεια![3]

Εὐλογημένα Χριστούγεννα!Βόννη, 25 Δεκεμβρίου 2022


Ὁ Μητροπολίτης σας

+ ὁ Γερμανίας Αὐγουστῖνος
[1] Πρβλ. Α´ Ἰω. 4,18. [2] Βλ. ἐνδεικτικά: Λκ. 1,79 καὶ Ἰω. 14,27. [3] Βλ. Γαλ. 5,22 καὶ Ἐφ. 5,9.

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας ἀνακοινώνει μὲ χαρὰ ὅτι ἡ ἀνταπόκριση στὴν ἔκκληση τοῦ Ποιμενάρχου μας τὸν παρελθόντ

ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΕΞΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΕΞΟΧΩΤΑΤΗΣ κας ΜΑΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ 53ου ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ Ι. Μ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ (Τετάρ

bottom of page