1/7
ΕΠΙΚΑΙΡΑ
1 Ιανουαρίου

Μήνυμα Πρωτοχρονιᾶς 2022

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου

29 Δεκεμβρίου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΜΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΥ ΠΑΠΟΥΛΙΑ

23 Δεκεμβρίου

Μήνυμα Χριστουγέννων 2021

Μητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Κεντρῴας Εὐρώπης

Αὐγουστίνου