top of page
Αναζήτηση

Η ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αὐγουστίνου καὶ εἰσήγηση τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου, τὴν 19η Μαΐου 2021 ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐξέλεξε τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου κ. Ἀμβρόσιο Κουτσουρίδη, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, σὲ Βοηθὸ Ἐπίσκοπο αὐτῆς μὲ τὸν τίτλο τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Ἀργυρουπόλεως τοῦ Πόντου.


Ἡ χειροτονία τοῦ ἐψηφισμένου Ἐπισκόπου Ἀμβροσίου ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Nαὸ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ντύσσελντορφ τὸ Σάββατο, 3 Ἰουλίου 2021. Mαζὶ μὲ τὸν Ποιμενάρχη μας συλλειτούργησαν οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων, Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς κ. Ἐλπιδοφόρος, Μητροπολίτης Νέας Κρήνης καὶ Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστῖνος, καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Βοηθοὶ Ἐπίσκοποι Λεύκης κ. Eὐμένιος, Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖος, Μηδείας κ. Ἀπόστολος καὶ Ναζιανζοῦ κ. Ἀθηναγόρας.


Μὲ εἰδικὴ ἀνακοίνωση (4.6.2021) ἐνημερώθηκαν ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς τῆς Ἱερᾶς Mητροπόλεως Γερμανίας γιὰ τὶς ἐξαιρετικὲς συνθῆκες ἐξαιτίας τῆς πανδημίας καὶ ὡς ἐκ τούτου γιὰ τοὺς σχετικοὺς ἀναγκαστικοὺς περιορισμούς. Τηρήθηκαν αὐστηρὰ οἱ προβλεπόμενοι κανόνες, ἐξασφαλίσθηκαν ὅμως θέσεις καὶ στὸ παρακείμενο ἐνοριακὸ κέντρο, οὕτως ὥστε μπόρεσε νὰ συμμετάσχει ἱκανὸς ἀριθμὸς ἐνοριτῶν καὶ πιστῶν ἀπὸ τὸ Wesseling, τὸ Brühl καὶ τὸ Euskirchen, πόλεις τῆς μέχρι τότε ἱερατικῆς ποιμαντικῆς εὐθύνης τοῦ νέου Ἐπισκόπου. Σημειώνεται ὅτι συμπροσεύχονταν πλειάδα κληρικῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, καθὼς καὶ συγγενεῖς καὶ φίλοι τοῦ ἐψηφισμένου, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ἄλλες χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ.


Ἀπὸ πλευρᾶς ἐπισήμων προσκεκλημένων παρέστησαν: ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεωνᾶς Ἀθανασιάδης, Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος, ἐκ προσώπου τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καὶ Ἑορδαίας κ. Θεοκλήτου, ἡ Εὐγενεστάτη κα Μαρία Παπακωνσταντίνου, Γενικὴ Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος στὸ Ντύσσελντορφ, ὁ Ἐντιμότατος κ. Βασίλειος Γιαννάκης, Δήμαρχος Φλωρίνης, καὶ οἱ Ἐντιμολογιώτατοι Ὀφφικιάλιοι Ἄρχων Πρωτομαΐστωρ κ. Μιχαὴλ Καλαϊτζῆς καὶ Ἄρχων Πρωτονοτάριος δρ. Κωνσταντῖνος Βλιαγκόφτης.


Tὴν γενικὴ εὐθύνη, ὡς τελετάρχης, εἶχε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Θεοφάνης Λάππας, Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου Ντύσσελντορφ, ὁ ὁποῖος συνέβαλε καθοριστικὰ στὴν ἀπὸ κάθε ἄποψη ἄριστη διοργάνωση τῶν πραγμάτων τῆς ἡμέρας ἐκείνης.


Ὁ ἐψηφισμένος Ἐπίσκοπος ἀνέγνωσε κατ᾽ ἀρχὰς τὴν Ὁμολογία καί, λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν χειροτονία, τὸν λόγο του στὰ ἑλληνικὰ καὶ στὰ γερμανικά. Στὴ συνεχεία, ἔπειτα ἀπὸ παράκληση τοῦ Μητροπολίτου Αὐγουστίνου, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων. Ὁ λόγος του ἦταν ἔξοχη ἐπιτομὴ τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας γιὰ τὴν ζωοποιὸ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν Ἐκκλησίᾳ καὶ τὴν ἀξία τῆς ἐπισκοπικῆς τιμῆς, καθὼς καὶ σύνοψη τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τῆς Ἀργυρουπόλεως, τόπου καταγωγῆς τῶν προγόνων τοῦ νέου ἐπισκόπου, καὶ ἔπαινος τῆς πατροπαράδοτης εὐσέβειας τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου. Ἡ ὁμιλία ὁλοκληρώθηκε μὲ μία σειρὰ ἔξοχων παραινέσεων πρὸς τὸν χειροτονούμενο, οἱ ὁποῖες διακρίνονταν γιὰ τὴν θεολογικὴ ἀκρίβεια καὶ τὸ πνευματικὸ βάθος τους.


Πρὸς τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ Μητροπολίτης Γερμανίας κ. Αὐγουστῖνος, ἔπειτα ἀπὸ σύντομη ὁμιλία του, ἀνακοίνωσε στὸ χριστεπώνυμο πλήρωμα τὴν ἀνάθεση τῆς Πρωτοσυγκελλίας στὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀριανζοῦ κ. Βαρθολομαῖο, γιὰ δεκαεπτὰ συνεχόμενα ἔτη πολύτιμο ἀρωγό του σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διακονίας καὶ εὐθύνης. Στὸ ἄκουσμα τῆς εἰδήσεως αὐτῆς τὸ ἐκκλησίασμα ξέσπασε σὲ θερμὸ παρατεταμένο χειροκρότημα.


Mετὰ τὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας ὁ νέος Ἐπίσκοπος προσέφερε ἀναμνηστικὰ καὶ κέρασμα στὸ ἐκκλησίασμα καὶ στὴ συνέχεια παρέθεσε ἐπίσημο γεῦμα.


Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, Κυριακὴ 4 Ἰουλίου 2021, ὁ Ἐπίσκοπος Ἀργυρουπόλεως τέλεσε στὸν ἴδιο ἱερὸ ναὸ τὴν πρώτη Θεία Λειτουργία ὡς Ἐπίσκοπος καὶ κατ᾽ ἐντολὴν τοῦ Μητροπολίτου Αὐγουστίνου χειροτόνησε τὸν Ἱερολογιώτατο Διάκονο τῆς ἐνορίας κ. Ἀμφιλόχιο Μπουργασλῆ, νέο εὔελπι κληρικὸ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας, σὲ Πρεσβύτερο.


Ὁμιλίες:

Ἐπισκόπου Ἀργυρουπόλεως κ.Ἀμβροσίου

ΟΜΙΛΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ 3.7.2021
.pdf
Λήψη PDF • 106KBΜητροπολίτου Φιλαδελφείας κ.Μελίτωνος

ΟΜΙΛΙΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΜΕΛΙΤΩΝΟΣ 3.7.2021
.pdf
Λήψη PDF • 206KBΜητροπολίτου Γερμανίας κ. Ἀυγουστίνου

ΟΜΙΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ 3.7.2021
.pdf
Λήψη PDF • 52KB


Τὰ φωτογραφικὰ στιγμιότυπα ποὺ ἀκολουθοῦν εἶναι εὐγενὴς προσφορὰ τῶν κυρίων Nico Crapis καὶ Νικολάου Τερζῆ.

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2024

Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης Aὐγουστίνου Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Σήμερα ὁλοκληρώνεται ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα. Στὸ ταξίδι αὐτό, κατὰ τὴ Μ. Σαρακοστὴ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣ

Comments


bottom of page