top of page
Αναζήτηση

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

+ 5.3.2024

 

Μὲ βαθειὰ συγκίνηση ἀναγγέλλουμε τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως Τηλεμάχου Μαργαρίτη, ἐκλεκτοῦ κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.


Ὁ π. Τηλέμαχος μὲ τὴν εὐγενεστάτη σύζυγό του Νίκη, ἐκπαιδευτικό, ἀπέκτησε τέσσερα παιδιά, τὸν Ἐμμανουήλ, τὸν Χριστόδουλο, τὴν Μαρία καὶ τὴν Ἀναστασία, τὰ ὁποῖα διαπρέπουν στὶς ἐργασίες τους καὶ διακρίνονται γιὰ τὸ ἐξαίρετο ἦθος τους.

Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Γερμανίας Πολύευκτο τὸ 1964, καὶ τοποθετήθηκε ὡς ἐφημέριος καὶ ἱερατικῶς προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀποστόλων στὴν πόλη Dortmundτῆς Β. Ρηνανίας-Βεστφαλίας.


Μὲ δική του πρωτοβουλία καὶ μέριμνα παραχωρήθηκε ὁ ἐν χρήσει σήμερα περικαλλὴς καὶ εὐρύχωρος Ἱερὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ ὁποῖος εὐτρεπίσθηκε, ἁγιογραφήθηκε καὶ συμπληρώθηκε μὲ πρόναο ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του. Ἐπίσης ὁ ἴδιος φρόντισε τὴν ἀγορὰ καὶ ἀνακαίνιση τοῦ ὑπάρχοντος ἐνοριακοῦ κτηρίου, τὸ ὁποῖο διαθέτει κατοικία ἱερέως καὶ γραφεῖα. Ἐκεῖ ἔχει τὴν ἕδρα της καὶ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐπισκοπικὴ Συνέλευση τῆς Γερμανίας.


Ὁ π. Τηλέμαχος προσέφερε αὐτοθυσιαστικὰ τὶς ὑπηρεσίες του στὴν Ἁγία Ἐκκλησία μας. Ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς πρωτοπόρους ἐργάτες τοῦ Ἀμπελῶνος Κυρίου στὴ Γερμανία, πάντοτε πιστὸς στὴ γραμμὴ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σὲ ἀναγνώριση τῆς πολύπλευρης διακονίας, τοῦ ἤθους καὶ τῆς ἐν γένει προσφορᾶς του τὸν ἐπιβράβευσε μὲ τὸ Ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως.


Ἀφοσιωμένος στὴ διακονία τοῦ ἀποδήμου ἑλληνισμοῦ, ὁ π. Τηλέμαχος συμπλήρωσε 41 ἔτη εὐδόκιμης ἐκκλησιαστικῆς προσφορᾶς: α´) ὡς Ἱερατικῶς Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Ἁγίων Ἀποστόλων Dortmund, β´) ὡς Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος, κατὰ τὰ δύσκολα ἔτη τῆς ὀργανώσεως τῶν πρώτων ἐκκλησιαστικῶν ὑποδομῶν στὴ Γερμανία, γ´) ὡς μέλος τῆς τότε Ἐπιτροπῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στὴ Γερμανία, καὶ δ´) ὡς μέλος τῆς Κοινῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γερμανίας καὶ τῆς Συνόδου τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν Ἐπισκόπων τῆς Γερμανίας. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ, ἐπίσης, ἡ ἐνεργὸς συμμετοχή του στὸ διαχριστιανικὸ διάλογο, τόσο στὴν ἕδρα τῆς Ἐνορίας του ὅσο καὶ σὲ ἐπίπεδο ὁμοσπονδιακοῦ κρατιδίου. Ἐπὶ σειρὰ πολλῶν ἐτῶν ὑπῆρξε μέλος τοῦ Συμβουλίου Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν Βορείου Ρηνανίας–Βεστφαλίας (ACK-NRW). Τὸ 2006 ἀποχώρησε οἰκειοθελῶς ἀπὸ τὴν ἐνεργὸ ὑπηρεσία καὶ ἐπέστρεψε στὴν Ἑλλάδα.

Κατόπιν συντόμου ἀσθενείας ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ ἐχθές, 5 Μαρτίου 2024. Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία θὰ τελεσθεῖ τὴν Πέμπτη, 7 Μαρτίου 2024, ὥρα 11.00 π.μ., ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου Θεσσαλονίκης. Τὴν Ἱ. Μητρόπολή μας θὰ ἐκπροσωπήσει ὁ Θεοφιλ. Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος.

 

Βόννη, 6 Μαρτίου 2024

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2024

Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης Aὐγουστίνου Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Σήμερα ὁλοκληρώνεται ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα. Στὸ ταξίδι αὐτό, κατὰ τὴ Μ. Σαρακοστὴ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣ

コメント


bottom of page