top of page
Αναζήτηση

ΕΚΔΗΜΙΑ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΡΚΑΝΙΤΗ

+ 26.8.2022


Μὲ βαθειὰ συγκίνηση ἀναγγέλλουμε τὴν πρὸς Κύριον ἐκδημία τοῦ ἐκλεκτοῦ κληρικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Ζαρκανίτη, ἱερατικῶς προϊσταμένου τῆς Ἐνορίας Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Ludwigshafen am Rhein.

Ὁ π. Κωνσταντῖνος γεννήθηκε στὴν Παλαιομάνινα Αἰτωλοακαρνανίας τὸ 1943. Ἦταν ὁ μοναδικὸς υἱὸς πολυτέκνου οἰκογενείας μὲ ἑπτὰ παιδιά, γι’ αὐτὸ καὶ ἐργάστηκε ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία καὶ ξενιτεύτηκε στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1960, γιὰ νὰ ἀποκαταστήσει τὶς ἀδελφές του. Καίτοι ἐργαζόμενος ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Λύκειο Mannheim καὶ ἐνεγράφη στὸ Τμῆμα Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στὸ ὁποῖο σπούδασε τὰ ἱερὰ γράμματα. Μὲ τὴν πιστὴ σύζυγό του Ἐλευθερία ἀπέκτησαν τρία παιδιά, τὴ Βασιλικὴ, τὸν Ἀθανάσιο καὶ τὴ Βαρβάρα, ὀχτὼ ἐγγόνια καὶ ἕνα δισέγγονο.


Γαλουχήθηκε μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ παράδοση ὑπηρετώντας ἀπὸ νήπιο στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου Παλαιομανίνας δίπλα στὸν Ἱεροψάλτη πατέρα του. Πρὶν ἀπὸ τὴ χειροτονία του προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες ὡς Ἱεροψάλτης τὴν ἐνορία τοῦ Ludwigshafen. Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Γερμανίας Εἰρηναῖο τὸ 1978, καὶ τοποθετήθηκε ὡς ἐφημέριος στὸ Ludwigshafen. Μετὰ τὴν μετάθεση τοῦ π. Ἀποστόλου Μαλαμούση τὸ 1982 ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη τῆς ἐνορίας ὡς ἱερατικῶς προϊστάμενός της.


Μὲ δική του πρωτοβουλία καὶ μέριμνα ἀγοράστηκε ὁ ἐν χρήσει σήμερα περικαλλὴς καὶ εὐρύχωρος Ἱερὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καὶ οἱ περὶ αὐτὸν χῶροι τοῦ πνευματικοῦ κέντρου, ὅπως καὶ ἡ ἱερατικὴ κατοικία. Σὲ ἀναγνώριση τῆς πιστῆς του διακονίας, τοῦ ἤθους καὶ τῆς ἐν γένει προσφορᾶς του στὸ ἔργο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ὁ Μητροπολίτης Γερμανίας Αὐγουστῖνος τοῦ ἀπένειμε στὶς 12 Ἰουνίου 1988 τὸ Ὀφφίκιο τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου.


Ὁ π. Κωνσταντῖνος ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν ἀπαράμιλλη ἀφοσίωσή του στὴν Ἐκκλησία. Ὑπῆρξε στοργικὸς πνευματικὸς πατέρας γιὰ ὁλόκληρες γενιὲς πιστῶν. Μὲ τὸν ἀγαθό, ἀλλὰ εὐθύ, ἀκέραιο, ἑνοποιὸ καὶ δυναμικὸ χαρακτῆρα του ἐνέπνεε τοὺς ἐνορίτες του, καθὼς καὶ τοὺς συναδέλφους του Πρεσβυτέρους, οἱ ὁποῖοι τὸν περιέβαλλαν πάντοτε μὲ βαθὺ σεβασμό. Πέραν αὐτῶν ἦταν γνωστὸς καὶ ἀγαπητὸς στοὺς ἐθνικοτοπικοὺς συλλόγους, στὶς ἀρχὲς τῆς πόλεώς του καὶ στοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἄλλων Ἐκκλησιῶν.

Ἡ σύντομη ἀσθένεια καὶ ὁ θάνατος τὸν βρῆκαν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν θερινῶν διακοπῶν στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του. Ἐκεῖ θὰ τελεστεῖ καὶ ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία, τὸ Σάββατο, 27 Αὐγούστου 2022, ὥρα 17.30 μ.μ., στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Κωνσταντίνου Παλαιομανίνας Αἰτωλοακαρνανίας. Τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Γερμανίας θὰ ἐκπροσωπήσει ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Λεύκης κ. Εὐμένιος.


Βόννη, 26 Αὐγούστου 2022

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Πασχαλινὸ Mήνυμα 2024

Mητροπολίτου Γερμανίας καὶ Ἐξάρχου Kεντρῴας Eὐρώπης Aὐγουστίνου Ἀγαπητοί μου Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι τῆς Γερμανίας! Σήμερα ὁλοκληρώνεται ἡ πορεία μας πρὸς τὸ Πάσχα. Στὸ ταξίδι αὐτό, κατὰ τὴ Μ. Σαρακοστὴ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ Τῼ ΑΓΙΩι ΠΑΣΧΑ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ - ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ EΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΧΡΙΣ

Comments


bottom of page